تب فوتبال ما را هم گرفت( تصاویر تیم فوتبال ما در ۴۶ سال قبل)

تب فوتبال ما را هم گرفت( تصاویر تیم فوتبال ما در ۴۶ سال قبل)
تصاویری مزین به دوستان شهیدم 

شهید سید حسین سادات و شهید یحیی قره چلو

و بازیکن پر افتخار غلامرضا فتح آبادی

و دیگر دوستان عزیزم 

 

14                                                             سال ۱۳۴۹

55

دیدگاه خود را به ما بگویید.