بایگانی برای ژانویه, 2024

پلاک تاریخی درب منازل روستای جوشقان

بدون نظر

روستای جوشقان بخش نوبران شهرستان ساوه در سال‌های قدیم در تقسیم بندی کشوری مربوط به ناحیه پنج همدان(رزن) بوده است.

پلاک(نمره) فوق مربوط به یکی از منازل روستای (قریه) جوشقان به شماره ۲۵۱_۹ حدود یک قرن پیش می باشد .

اختصاصی سایت ستارگان جوشقان