بایگانی برای نوامبر, 2023

بارش برف در پاییز

بدون نظر

بارش اولین برف در ارتفاعات روستای جوشقان ۱۴۰۲/۸/۳۰


پائیز زیبای روستای جوشقان

بدون نظر

آذر ماه ۱۴۰۲


حضور پیشکسوتان روستای جوشقان در آسایشگاه معلولین بانو سمیه ساوه و برنامه تفریحی استخر در ساوه

بدون نظر