بایگانی برای اسفند, ۱۳۸۸

آمار کلی جوشقانیها در سراسر ایران وجهان ۶۰۰۰۰ نفر است

۱۲ نظر

برابر آمار جمع آوری شده توسط آقای  مهندس حاج رضا ملک لو که طی سالیان گذشته وبازحمات فراوان انجام شده وادامه دارد تعداد جمعیت جوشقانیان به ۶۰۰۰۰ نفر رسیده .این آمارمستند و شامل ساکنین درروستای جوشقان ودیگر شهرهای ایران وسایر نقاط جهان می باشد . درپایان از زحمات آقای مهندس حاج رضا ملک لو قدردانی می نماییم .

934