بایگانی برای آوریل, 2013

گزارش سومین جلسه کانون عمرانی فرهنگی اجتماعی جوشقان ساوه

بدون نظر

روز دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۲ ازساعت ۱۴/۳۰ جلسه با تلاوت قرآن کریم توسط آقای حاج علی قلیچ خانی با حضور اکثریت دعوت شدگان درشبستان مسجد موسی ابن جعفر(ع) آغاز گردید . درادامه آقای مراد قلی ولدخانی طی سخنانی دستور جلسه را به اطلاع حاضرین رساندن ودر ادامه انتخابات جهت انتخاب ۵ نفرجهت اعضای هیئت نظارت بر انتخابات  کانون عمرانی فرهنگی اجتماعی جوشقان برگزار گردید که در نتیجه افراد زیر حائز اکثریت شدند .

۱ – آقای مهندس رضا ملک لو

۲ – آقای تیمسار مراد قلی ولدخانی

۳ – آقای سرهنگ علی قاسمیان

۴ – آقای سرهنگ علی قلیچ خانی

۵ – آقای مهندس علی(اسماعیل) قلیچ خانی

درادامه جلسه مقرر گردید که جهت کاندیدا شدن اهالی جوشقان فراخوان داده شود وسپس در جلسه آینده ۱۵ نفر ازبین افراد کاندید شده توسط اهالی جوشقان انتخاب شوند .


مطالب ارسالی اهالی خوب جوشقان ساوه

۱۹ نظر

۱ – ارسالی توسط آقای علی ولدخانی ازپست بانک جوشقان:
Untitled-6                                                      

جوشقان دهکده نیست . 

جوشقان شهر عشق است .                                                                           

۴۲ شهیدش گواه بهر عشق است .

چنین مردی ندیدیم سخت مظلوم .

شیخ احمد ولدخانی خود از بهر عشق است .

 


دیدار مسئولین بنیادمسکن شهرستان ساوه از روستای جوشقان

بدون نظر

در راستای مصوبات دیدار۲۰ دی ماه ۹۱  فرماندارشهرستان ساوه آقای مهندس آزاد ومدیران ادارات ومسئولین بنیادمسکن ساوه وبا پیگیری ودعوت شورای اسلامی جوشقان آقای مهندس حسینی ریاست بنیاد مسکن شهرستان ساوه به همراه آقای مهندس فروزان معاون بنیاد مسکن ساوه  روز پنج شنبه ۲۲فروردین ماه۹۲ طی سفربه روستای جوشقان ودیدار ازمناطق گوناگون مسکونی ومعابر بامشکلات پیش روی اهالی آشنا شدند.دراین دیدار آقایان حاج احمدولدخانی ومهندس غلام ولدخانی و حاج ابولفضل وهابی ازمسئولین دهیاری وشورای اسلامی روستا مشکلات ودرخواستهای اهالی رامطرح نمودند.درپایان دیدار دستورات زیر توسط آقای مهندس حسینی صادر گردید.

۱- آغاز جدول گذاری وتسطیح خیابانها ومعابر روستا ی جوشقان بانظارت مهندسین بنیاد مسکن ساوه .

۲-ارسال۸۱ پرونده تکمیل شده جهت صدور اسناد به اداره ثبت ساوه .

۳-دستور آغاز نقشه برداری بقیه منازل و اماکن تازه تاسیس جهت تشکیل پرونده برای صدوراسناد .

۴-موافقت برای ارسال نامه به شرکت گاز ساوه جهت لوله کشی گاز جهت معابر باقیمانده روستا.

درپایان از سفر ومصوبات مسئولین بنیاد مسکن ساوه وزحمات اعضای شوراودهیاری تقدیروتشکر می شود .