بایگانی برای آگوست, 2020

زنبور دار نمونه استان مرکزی

بدون نظر
زنبور دار نمونه استان مرکزی
خانواده آقای حاج ولی الله کوهخواهی در روستای مرغئی بخش نوبران شهرستان ساوه موفق به بزرگترین تولید کننده عسل طبیعی و معمولی در سال جهش تولید با تلاش گردیده است .
https://telegram.me/setareganjoshghan
ثبت تصاویر توسط محمد شریعت بهادری
ادامه دارد