پنجشنبه آخر سال در روستای جوشقان ساوه

پنجشنبه غبار گرفته آخر سال
سلام پدر
سلام مادر
سلام خوبان سفر کرده
حال همه ما خوب است.،
اما شما باورنکنید ،
دلمان برای دیدارتان تنگ است.
یادتان را به شمعدانیها پیوندزده ایم که هیچگاه زرد نخواهدشد، همیشه مالامال سبز و پرگل ازیادتان ،و خاطراتتان، حرفهایتان ،،نگاهتان، صدای خنده هایتان برطاقچه خیالمان است..چه صبور و مهربان بودید.
جایتان در کنار مان خالی است.
یادتان گرامی و روحتان شاد.

 

 

photo_2016-03-17_20-19-14 photo_2016-03-17_20-18-25 photo_2016-03-17_20-19-48 photo_2016-03-17_20-19-08

یک دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. رضا فضلی گفت:

    شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟

    گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی

    سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد

    گفت طولی نکشد نیز تو خاموش شوی

دیدگاه خود را به ما بگویید.