پیام تسلیت

                                                       بازگشت همه بسوی اوست

جناب آقای مهندس علی قلیچ خانی 

نایب رئیس محترم کانون توسعه پایدارشهروندان جوشقان

درگذشت پدر همسر گرامیتان مرحوم مغفور حاج عزیزعلی قلیچ خانی را خدمت حضرتعالی و خانواده محترم و کلیه بازماندگان تسلیت عرض می نماییم.

                                                                          کانون توسعه پایدار شهروندان جوشقان

دیدگاه خود را به ما بگویید.