بازدید مسئولین از روند ساخت امامزاده هاشم(ع) جوشقان ساوه

بازدید مسئولین از روند ساخت امامزاده هاشم(ع) جوشقان ساوه

دکتر میرگلوبیات نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه مسئولین شرکت کننده در همایش جشنواره فرهنگی ورزشی روستایی از روند ساخت بارگاه امامزاده هاشم(ع) بازدیدنمودند،  هیئت امنای امامزاده گزارشی از چگونگی روند ساخت ارائه کردند.

 

۲۰۱۵۰۹۰۴_۱۳۰۳۳۹ ۲۰۱۵۰۹۰۴_۱۳۰۴۰۰

دیدگاه خود را به ما بگویید.