ماندگاران بخش نوبران (بخش اول)

                                                                     ماندگاران

 

IMG_2295

 

 

در هر برهه ای از تاریخ انسانهای متمایزی متولد می شوند و تا آخرین لحظه حضور در این عرصه زندگی تفاوتهایی با دیگر انسانها دارند

زمان استفاده از هوا  زمین و نعمتهای خدا دادی برای همه یکسان است ،

فرقی که انسانها با یکدیگر دارند استفاده کامل از تمام توانای ذاتی خود و  استفاده کامل از آنها جهت کسب علم و دانش ،کسب تجربه و کسب سرمایه های گوناگون مادی و معنوی است .

درست است محیط زندگی نقش مهمی در کسب آنها دارد ولی من قبول ندارم زیرا خداوند متعال همه را یکسان آفریده. اگر به زندگی افراد موفق و ماندگار در تاریخ نگاه کنیم اکثر دانشمندان ،شعرا ، بزرگان و افراد تاثیر گذار در جهان زندگی پر مشقتی داشته  در فقر بوده و بعضی از کودکی یتیم بوده و یا با بدترین شرایط زندگی کرده اند اما آن عوامل سبب نشده که در هدف و تلاش خود دچار سستی و گمراهی شوند .

در وجه مقابل نیز افرادی بوده اند که ثروتهای خدا دادی داشته و یا از گذشتگان خود به ارث برده اند ، یا از طریق در آمد مشروع و یا خدای نا کرده باد آورده داشته اند و اگر زندگی آنها  را مرور کنیم در عرصه زمان خودمان هیچ یادی ، اثری و یا کارهای ماندگاری از آنها در جهان و حتی در اطراف خود دیده نمی شود. 

اما در هر عرصه فقر و غنا  افراد و خانواده های متمایز از بقیه پیدا می شوند که از توانایهای  ذاتی خود بدون داشتن ثروت و پشتیبانی  به بهترین وجه ممکن استفاده می نمایند ، و یک نمونه بارز که در عصر حاضر مشاهده کردیم شهدا که بدون توجه به فقر و غنا خود با جان خود تاریخ ساز شدند ، و نمونه های فراوانی که در عرصه گیتی تاریخ ساز می شوند و از برکات وجودی ، مادی  ومعنوی آنها انسانهای حاضر و یا آنهایی که در آینده دور و نزدیک  پایه عرصه جهان می گذارند بهره برده و خواهند برد کاش همه ما در امتداد فقر و غنا از توانایهای خود جهت خدمت و الگو شدن قدم برداریم  

پایان بخش اول

به سر فصل بخش دوم را اشاره می کنیم خانواده شهیدی که با کارهای بزرگ خود الگو بزرگ و مناسبی برای عزیزان بخش نوبران و دیگران نقاط ایران شده اند.

دیدگاه خود را به ما بگویید.