بزودی مطالبی مستند درباره تاریخچه مسجدموسی ابن جعفر(ع) مسجد جوشقانیان مقیم تهران ارائه می گردد

بزودی مطالبی مستند درباره تاریخچه مسجدموسی ابن جعفر(ع) مسجد جوشقانیان مقیم تهران ارائه می گردد.

17 Untitled-5

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.