عید سعید فطر مبارک باد

download (6)download (5) images (4)

۲ دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

 1. صدای اذان در طول ۲۴ ساعت در کره زمین قطع نمی شود

  یک محقق علوم ریاضی به معادله ای دست یافت که تاکید می کند در طول ۲۴ ساعت شبانه روز هیچ گاه صدای اذان از روی کره زمین قطع نمی شود.

  ایرنا: ‘عبد الحمید الفاضل’ پژوهشگر اماراتی گفت که صدای اذان در کره زمین در تمام شبانه روز قطع نمیشود ودر هر منطقهای به پایان برسد بلافاصله در جای دیگری آغاز میشود.

  وی توضیح داد که گفتن اذان ۴ دقیقه زمان لازم دارد وزمینداری ۳۶۰ خط فرضی از قطب شمال به قطب جنوب است که معادل ۳۶۰ درجه میباشد. هنگامی که مثلا ظهر شرعی در خط یک شروع میشود ۴ دقیقه طول میکشد تا ظهر شرعی در خط دو شروع شود و این مدت معادل زمانی است که در خط یک اذان گفته میشود.

  به این ترتیب ۳۶۰ ضربدر ۴ میشود ۱۴۴۰ که معادل ۲۴ ساعت است.

  کشف علمی دیگری که با بررسی طول وعرض جغرافیایی زمین صورت گرفت نیز ثابت کرد که شهر مکه مکرمه مرکز زمین است.

  این کشف پس از سالها تحقیقات علمی و با کمک جدولهای پیچیده ریاضی توسط کامپیوتر صورت گرفت.

  ‘حسین کمال الدین’ دانشمند مصری که این موضوع را کشف کرده است گفت که وی هنگامی که قصد داشت با کمک عملیات پیچیده ریاضی در کامپیوتر راهی برای تشخیص قبله در هر نقطه از جهان بیابد به طور تصادفی دریافت که میتواند دایرهای با مرکزیت مکه که محیط آن را قارهها تشکیل میدهند کشف کند ودریابد که مکه مرکز زمین است.

 2. ایا شوراهای روستا – شهر – استان -موفق بودند
  نقش شورای اسلامی روستاها؟؟؟؟؟ نقش شورای اسلامی شهر ها؟؟؟؟ ایا شوراهای روستاها شهر ها استانها در پیشرفت اقتصادی- فرهنگی -اجتماعی -سیاسی…..موثر ؟؟؟ ایا شوراها در جدب ومشارکت مردم در سرمایه گزاری…. موفق بوده ؟؟؟؟ ایا شورای در مشارکت شهر داریها – دهداریها.. در توسعه روستا .شهر موفق بودند؟؟؟ ایا شوراها نماینده واقعی مردم بودند ؟؟؟؟ ایا کاندیدشدن وهزینه های تبلیغاتی ….؟؟؟ ایا افراد توانمندی وارایه راهکار… در توسعه روستا . شهر ها موفق بوده ؟؟ شورای روستا ها موفق بوده ؟؟؟ شورای شهر موفق بوده ؟؟؟ مزایا وحقوف شورای ها..؟؟؟؟؟ ایا ادامه بود نبودشوراها لازم ؟؟؟؟؟؟ راهکار بهتر چیه برای مشارکت مدنی مردم باید کرد….؟؟؟؟

دیدگاه خود را به ما بگویید.