تغییر کد و پیش شماره روستای جوشقان ساوه

کد وشماره تلفن روستای جوشقان ساوه تغییر کرد .

شماره وکد قدیم             شماره آخر ۴+ ۳۴۱۳۹۵۷- ۰۲۵۶

شماره وکد جدید             شماره آخر ۴+ ۵۸۴۱۳۹۵۷ – ۰۸۶

یک دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. پست بانک جوشقان گفت:

    شماره تلفن جوشقان و روستاهای اطراف نوبران ساوه چهاررقم اخر۳۴۲۱عوض نشده مثال۰۲۵۶۳۴۱۳۴۲۱قدیم..شماره جدید۰۸۶۵۸۴۱۳۴۲۱ ولدخانی مخابرات مثال شماره جدیدغرق اباد۰۸۶۴۲۳۰۲۲۱۹ اداره برق

دیدگاه خود را به ما بگویید.