جلسه کانون جوشقانیان

جلسه کانون جوشقانیان با حضور اکثریت اعضاء در روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه از ساعت ۱۷ در مسجد موسی ابن جعفر(ع) تهران برگزارگردید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.