نماینده ساوه وزرندیه : مشکل پزشک درمانگاه جوشقان بزودی برطرف خواهدگردید.

62013tدکتر شهلا میرگلوبیات نماینده محترم شهرستان ساوه وزرندیه وعضو کمسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو انجام شده با آقای ولدخانی عضو ستاد یادواره ستارگان درخشان  حوشقان ساوه و عضو کانون جوشقانیان در خصوص مشکلات  بوجود آماده در مورد پزشک درمانگاه جوشقان و نگرانی اهالی روستا وجوشقانیان ساکن در سراسرکشور اعلام نمودند : با توجه کمبود پزشک در شهرستان  رفتن پزشک به روستا های همجوار  هفته ای ۲روزموقتی می باشد . دکتر میرگلو بیات اعلام کردند با توجه به اخذ مجوز ایجاد دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ویژه ساوه انشاالله از اول مهر ماه این دانشگاه راه اندازی خواهد شد و جهت استخدام نیروهای مورد نیاز اقدام و مشکل شبکه بهداشت درمان شهرستان ساوه مرتفع  وپزشک در روستای جوشقان و بعضی از روستاهای همجوار بصورت شبانه روزی  و تمام وقت مستقر خواهد گردید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.