درد جوشقان . درمان جوشقان (بخش دوم )

بسمه تعالی

مشکلات روستای جوشقان

 

۱- نبودمدرسه راهنمایی برای ادامه تحصیل دانش آموزان .

۲- استفاده ازپزشک درمانگاه جوشقان درنوبران وجاهای دیگر.

۳- توقف طرح هادی وعدم جدول گذاری خیابانها وکوچه ها .

۴- نامناسب بودن راه هاوجاده های بین مزارع درنتیجه عدم دسترسی باغداران
وکشاورزان به بازارهای مناسب وخراب شدن محصولات باغی وزراعی .

۵- بی کاری کارگران فصلی درفصول سردسال به دلیل نبودن پروژه های درآمد زا .

۶- مهاجرت قشرجوان روستابه شهرها به دلیل نبودن مدرسه برای ادامه تحصیل
فرزندان وعدم اشتغال دائم درروستا .

۷- دفع غیربهداشتی زباله وفاضلاب وبروزمشکلات فراوان برای اهالی ومحیط زیست روستا .

۸- نبود کلاس های آموزشی برای جوانان روستا به جهت راه اندازی تعاونی های کوچک وکارگاه های کوچک زود بازده .

۹- کمبودشدیدآب کشاورزی به دلیل عدم بهسازی قنوات ونامناسب  بودن نهر های آب.

(محمدرضاخلجی عضو شورای اسلامی روستای جوشقان ساوه)

دیدگاه خود را به ما بگویید.