زنبور دار نمونه استان مرکزی

زنبور دار نمونه استان مرکزی
خانواده آقای حاج ولی الله کوهخواهی در روستای مرغئی بخش نوبران شهرستان ساوه موفق به بزرگترین تولید کننده عسل طبیعی و معمولی در سال جهش تولید با تلاش گردیده است .
https://telegram.me/setareganjoshghan
ثبت تصاویر توسط محمد شریعت بهادری
ادامه دارد

دیدگاه خود را به ما بگویید.