آمد دوباره دست و پایت را ببوست

https://telegram.me/setareganjoshghan

آمد دوباره دست و پایت را ببوست :

حاج فرج الله یادت است در هر دیدار که خواستم از جواد بگویی بیشتر به چه موضوعی اشاره می کردی و با عشق پدری از فرزند می گفتی .
مرحوم حاج فرج الله الله کرمی حافظ کل قرآن کریم پدر شهید گرانقدر جواد الله کرمی در دیدارها می گفت هر موقع جواد می آمد به دیدنم‌ اول دست و پایم را می بوسید می گفتم پسرم نکن جواد می گفت بابا نمی دانی که چه کیفی دارد .
پدر عزیز حاج فرج الله اکنون بیاید بدان باز دنبالت در خانه می گردد تا………
نه به گلزار بهشت زهرا(س) می آید چهار سال منتظر است دوباره دست پای بابا را ببوسد و کیف کند .
بابا فرج آماده باش جواد می آید .
دلنوشته محمد شریعت بهادری

مرحوم حاج فرج الله الله کرمی در اسفند ۹۷ به ملکوت اعلی پیوست.
روحش شاد یادش گرامی باد

https://telegram.me/setareganjoshghan

دیدگاه خود را به ما بگویید.