نقشه تاریخی شهرستان ساوه

اختصاصی سایت ستارگان جوشقان :

نقشه بی نظیر شهرستان ساوه در زمان حکومت قاجار توسط سازمان جاسوسی وزارت جنگ انگلیس مربوط به سال ۱۲۶۵ شمسی مصادف با سال ۱۸۸۶ میلادی می باشد.
از نکات مهم نقشه نام تعدادی از روستا ها که به نامهای دیگر قید شده به اختصار به اطلاع می رسد.
جوشقان = کوشکان
نوبران = نوران
مراغه = مراره
دورزان = دیرزان
چمران یا چمرین = شماران
آقداش = آکتاش
ضمنا نام بعضی از روستاها اشتباه جابجا قید گردیده می توان به روستاهای سامان و یاتان اشاره کرد
از عزیزان دیگر خواهشمند است نظرات و مطالب خود را ارائه نمایند .
نقشه های فوق مربوط به موزه اسناد دفتر مطالعات سیاسی وزارت امورخارجه می باشد
هدیه انگلیسی ها به پادشاه قاجار بوده است.
تشکر فراوان از عزیزمان
جناب آقای حمید رضا انوری

https://telegram.me/setareganjoshghan
سایت ستارگان جوشقان

دیدگاه خود را به ما بگویید.