شناسایی تصاویر تاریخی جوشقانیان

 

 

 

 

 

 


دانش آموزان دبستان روستای جوشقان سال ۱۳۴۸
حاضرین در عکس :
یاد و خاطره آنهای که در قید حیات نیستند را گرامی می‌داریم.

ایستاده از سمت چپ
عزیزان
* ابوالفضل ولدخانی فرزند مرحوم حسینعلی
* نصیر قلیچ خانی
* ابوالحسن قلیچ خانی فرزند مرحوم حاج آبس
* زنده یاد فتح الله شریعت فرزند مشهدی احمد
* فرزین معلم دبستان
* سرکار خانم عالیه ولدخانی فرزند مرحوم حاج شیخ میرزا علی
* سرکار خانم معصومه ولدخانی فرزند مرحوم احمد خان
* سرکار خانم جهان قلیچ خانی فرزند مرحوم محمدقلی
ردیف دوم
* ابوالفضل ولدخانی فرزند مرحوم علی قصاب
* حسین ولدخانی فرزند مرحوم مشهدی احمد
* مرحوم ولی الله قلیچ خانی فرزند مرحوم کربلایی ابراهیم
* محمد ولدخانی فرزند مرحوم اصغر
* نبی الله قلیچ خانی فرزند مرحوم حشمت
ردیف نشسته
* شهید گرانقدر علی ولدخانی فرزند مرحوم حاج اشرف
* رضا شریعت فرزند مرحوم کربلایی تقی
* مرحوم رضا قلیچ خانی فرزند مرحوم عزیز
* ابوالفضل ولدخانی فرزند مرحوم هاشم

* علی محمد ولدخانی فرزند مرحوم حاج حنیفه
* مرحوم ابراهیم شفیعی فرزند مرحوم رفیع

https://telegram.me/setareganjoshghan

باتشکر از عزیزان ابوالفضل و علی محمد ولدخانی جهت شناسایی تصویر

دیدگاه خود را به ما بگویید.