سرما زدگی اکثر درختان بادام . میوه و گردو

اکثر  گلهای درختان میوه . بادام و گردو در روستای جوشقان در پی سرمای شدید زیر صفر چهارم و پنجم اردیبهشت ۹۸ متاسفانه دچار سرمازدگی ۸۰ تا ۱۰۰ درصد شدند .

دیدگاه خود را به ما بگویید.