جدول گذاری مسیر آب در مزرعه نفس روستای جوشقان جهت استفاده بهینه آب کشاورزی با حضور مهندس کارگر رئیس جهاد کشاورزی نوبران انجام گرفت

تصاویر ارسالی عزیزمان امیر رضا ولدخانی

دیدگاه خود را به ما بگویید.