بازتاب نخستین جشنواره نشریات و رسانه های فضای مجازی روستا و عشایر کشور در خبرگزاری صدا وسیما


خبرگزاری صدا وسیما :

http://www.iribnews.ir/fa/news/2363223/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
سایت ستارگان جوشقان از استان مرکزی شهرستان ساوه بخش نوبران روستای جوشقان در بخش عمومی رسانه های مجازی رتبه اول را کسب نمود

دیدگاه خود را به ما بگویید.