گناه درخت چه بود ؟؟؟https://telegram.me/setareganjoshghan

تصویربالا مربوط به فروردین ماه ۹۷ می باشد.


روز شنبه ۲۸ مهر ماه وقتی جهت ثبت تصاویر پاییزی جهت سایت ستارگان جوشقان با دوستان به آن منطقه در روستای جوشقان مراجعه نمودم با صحنه بسیار ناراحت کننده از آن درخت زیبا مواجه شدم که توسط رهگذران صورت گرفته شده بود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.