پیگیری خرابی جاده بیات جاده نوبران به روستاهای اطراف

 

مهندس رضا غفرانی رئیس اداره راهداری جاده ای غرق آباد با اعلام اینکه علی علاقه بندها خبرنگار صداو سیما و محمد شریعت بهادری مسئول سایت ستارگان جوشقان با وجود انتقادات و پیگیری و انتشار مطالبات مردمی جهت خرابی جاده بیات دو بازوی حرکتی اینجانب جهت خدمت رسانی در منطقه می باشند و از آنها تقدیر و تشکر می نمایم.

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.