تقدیر از سایت ستارگان جوشقان


اهدا لوح تقدیر به محمد شریعت بهادری  مسئول سایت ستارگان جوشقان توسط مهندس ابراهیم ولدخانی مدیر عامل محترم مجتمع پتروشیمی شازند اراک به مناسبت روز خبرنگار در سال ۹۷

دیدگاه خود را به ما بگویید.