اهدا لوح تقدیر به سایت ستارگان جوشقان


اهدا لوح تقدیر به محمد شریعت بهادری توسط مهندس محمدرضا منصوری نماینده مردم شریف ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامیبه مناسبت روز خبرنگار در سال ۹۷

دیدگاه خود را به ما بگویید.