قلعه تاریخی جوشقان ساوه

پیرو درخواست جوشقانیان عزیز در سراسر جهان جهت حفظ آثار تاریخی روستای جوشقان به سایت ستارگان جوشقان رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان ساوه از قلعه تاریخی روستای جوشقان بازدید بعمل آورد در این دیدار اعضای دهیاری و شورای اسلامی روستای جوشقان حضور داشتند و مقرر گردید جلسات بعدی جهت این آثار تاریخی برگزار شود.

دیدگاه خود را به ما بگویید.