روز پاک و مشکل زباله های جوشقان ساوه


به بهانه دوم اردیبهشت
روز زمین پاک
محل تخلیه غیر اصولی و غیر بهداشتی زباله روستاهای بخش نوبران در غرب روستای جوشقان که علاوه بر آلودگی محیط زیست باعث اذیت جوشقانیان شده است.
از مسئولان محترم تقاضای رسیدگی می نماییم.

سایت ستارگان جوشقان

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.