فرارسیدن ایام سوگواری فاطمیه را تسلیت عرض می نماییم.
https://telegram.me/setareganjoshghan
سایت ستارگان جوشقان

دیدگاه خود را به ما بگویید.