نشست دلسوزان و دوستداران جوشقان ساوه


نشست دلسوزان و دوستداران جوشقان
جمعه ۱۳ بهمن ماه
ساعت ۱۴/۳۰
مسجد جوشقانیان مقیم تهران
مسجد موسی ابن جعفر(ع) سی متری جی

کانون توسعه پایدار شهروندان جوشقان

 

جوشقانیان عزیز و نمونه
دست در دست هم دهیم به مهر
موطن خویش را کنیم آباد
بیاییم یار و یاور هم باشیم .همه یاران و همشهریان بیاییم با هم اندیشی و همیاری زادبوم خود را دریابیم .در آبادانی آن بکوشیم و از در کنار هم بودن و یاری و کمک یکدیگر بهره مند گردیم .دیدار ما روز آدینه ۹۶/۱۱/۱۳ ساعت ۲:۳۰ مسجد موسی ابن جعفر(ع) سی متری جی
کانون توسعه پایدار شهروندان جوشقان

دیدگاه خود را به ما بگویید.