نصب بنر تصاویر ستارگان درخشان جوشقان ساوه

photo_2018-01-14_23-06-02 photo_2018-01-14_23-06-15 photo_2018-01-14_23-06-22 photo_2018-01-14_23-08-55 photo_2018-01-14_23-09-08

 

 

نصب بنر تصاویر ستارگان درخشان ۵۶ شهید گرانقدر روستای جوشقان ساوه در جاده بیات ورودی روستای شهید پرور جوشقان ساوه

تصاویر ارسالی عزیزمان امین ولدخانی

دیدگاه خود را به ما بگویید.