پوشش خبری سایت های استانداری مرکزی . فرمانداری شهرستان ساوه و بخشداری نوبران از دیدار مسئولان از جوشقان

 

photo_2017-11-25_14-22-05photo_2017-11-25_14-20-50photo_2017-11-25_14-21-19

پوشش خبری سایت های استانداری مرکزی . فرمانداری شهرستان ساوه و بخشداری نوبران از دیدار مسئولان از جوشقان
http://bnobaran.ostan-mr.ir/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%8A-%D8%AC%D9%88%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86-N51504

 

photo_2017-11-25_12-23-14

دیدگاه خود را به ما بگویید.