تصاویر روستای جوشقان ساوه بهار۹۶

تصاویر روستای جوشقان ساوه
توسط :
سرکار خانم مهری شریعت
حاج رحیم قلیچ خانی
و محمد شریعت بهادری

https://telegram.me/setareganjoshghan

photo_2017-04-02_14-37-15 photo_2017-04-02_14-39-29 photo_2017-04-02_14-31-20

دیدگاه خود را به ما بگویید.