تصاویر تاریخی جوشقانیان

 

۶photo_2017-02-14_21-02-49

 

مرحوم حاج عزت قلیچ خانی 

پدر گرامی پهلوان کشتی عزیزمان غلامرضاقلیچ خانی

دیدگاه خود را به ما بگویید.