یاد جوشقانیان یاد باد

photo_2017-01-19_21-46-13

تصاویر تاریخی جوشقانیان
تصویر مرحوم مغفور
حاج علی اکبر ملک لو
فرزندرمضانعلی
متولد۱۲۹۴
پدر مرحوم حاج الیاس ملک لو

 

photo_2017-01-19_21-46-45

یاد زحمتکشان جوشقان یاد باد 
مرحوم مغفور حاج الیاس ملک لو فرزند مرحوم حاج علی اکبر ملک لو
همراه و همگام مرحوم حاج شیخ احمد ولدخانی در ایجاد بناهای درمانگاه . مدرسه . حمام در روستای جوشقان ساوه از سال ۱۳۴۷
یادش گرامی باد

photo_2017-01-19_21-46-27 photo_2017-01-19_21-46-36

دیدگاه خود را به ما بگویید.