مصاحبه با کاندیدای انتخابات شورای اسلامی روستای جوشقان ساوه

مصاحبه با آقای محمدرضا خلجی :                           931

لطفا خودتان را معرفی نمایید. اینجانب محمدرضاخلجی فرزند محمد علی متولد ۱۳۵۱ محل تولدجوشقان و ساکن جوشقان  تدریس در کلاسهای ابتدایی جوشقان- سابقه دو دوره شورا و شش سال شورا ی حل اختلاف.

هدف از کاندید شدن چیست ؟ مشارکت و همفکری جهت عمران و آبادانی روستای جوشقان و همچنین بهره گرفتن از ابزارها و افرادی که میتوانند به آبادانی روستا کمک کنند.

برنامه خود را اعلام فرمایید: اولویت اول اجرای عدالت .اولویت دوم ایجاد وحدت و همدلی ما بین اهالی و پیگیری امور عمرانی روستا مانند اجرا واحیای مجدد طرح هادی پروژه روستای سالم .                                                                              نظر خود را در مورد کانون -سایت و ستاد یاد واره ستارگان درخشان بفرمایید :نظر بنده در مورد کانون  جوشقانیان اهرمی بسیار قوی برای شورا است که بتوانیم از ظرفیتهای موجود و توانایی همه نخبگان استفاده کنیم. و بسیار مثبت است.

در مورد سایت و یادواره شهدا :در هر دو مورد دارای برکاتی بسیار برای روستا می باشد با توجه به آمدن مسئولین به روستا در مراسم یادواره برکاتی فراوانی برای روستا داشته است و سایت جوشقان باعث شناخته تر شدن روستا در شهرستان و استان و کل ایران و جهان می شود . از هر گونه همکاری جهت اجرای هر ۳ مورد کوتاهی نخواهم کرد و آمادگی کمک برای اجرای برنامه ها دارم.

    باتشکر محمدشریعت بهادری

دیدگاه خود را به ما بگویید.