ادامه اختصاص هزینه سالگرد جهت امامزاده هاشم(ع)جوشقان ساوه

هزینه سالگرد مرحومه کربلایی کبری تفاقی جوشقانی ( همسر مرحوم محمدحسن ولدخانی)  از طرف بازماندگان آنمرحومه  مبلغ /۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال جهت ساخت امامزاده هاشم(ع) جوشقان ساوه اختصاص یافت.
با صلوات و فاتحه یادش را گرامی می داریم

دیدگاه خود را به ما بگویید.