اخبار مجتمع آموزشی جوشقان ساوه بخش دوم

مجتمع آموزشی جوشقان یکشنبه ۱۳ دی ماه ۹۴ همزمان با حرکت جهادی اهالی که با کمک خیرین جهت تعمیر و باز سازی بناها شامل ایزوگام ، بناکاری ، رنگ آمیزی  اقدام نموده بودند .

گزارشگر سیما شبکه آفتاب استان مرکزی با حضور  و تهیه گزارش در این مکان و به تصویر کشیدن  تلاش اهالی برای حفظ و نگهداری مجتمع جهت انعکاس افکار عمومی اقدام نمود. 

 

 

ارسال تصاویر توسط عزیزان امین ولدخانی . عرفان ولدخانی

 

photo_2016-01-03_18-25-04 photo_2016-01-03_18-25-45 photo_2016-01-03_18-07-35 photo_2016-01-03_18-26-03 photo_2016-01-03_18-25-12 photo_2016-01-03_18-28-35 photo_2016-01-03_18-26-44 photo_2016-01-03_18-25-23 photo_2016-01-03_18-19-41 photo_2016-01-03_18-14-06 photo_2016-01-03_18-13-41 photo_2016-01-03_18-27-07 photo_2016-01-03_18-27-35 photo_2016-01-03_18-10-22 photo_2016-01-03_18-13-04 photo_2016-01-03_18-30-41

دیدگاه خود را به ما بگویید.