مراسم تعزیه به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) در جوشقان ساوه

روز جمعه ۳۱ مرداد ماه ۹۳ از ساعت ۸صبح الی ۱۵ مراسم تعزیه به مناسبت شهادت امام جعفرصادق(ع) درروستای جوشقان ساوه مقابل مسجدمحمدرسول ا…..(ص) برگزار می گردد. 

دیدگاه خود را به ما بگویید.