توسط جناب آقای دکتر نظری رئیس محترم مرکز بهداشت ساوه برنامه حضور پزشک ومامادر درمانگاه جوشقان اعلام گردید.

جناب آقای دکتر نظری رئیس محترم مرکز بهداشت ساوه در نامه ای به شورای اسلامی جوشقان ساوه اعلام نمودن از اول شهریور ۹۲ پیرو طرح دهگردشی پزشک وماما وکادر درمانی در تمام ایام شبانه روز در شیفت صبح .عصر وشب ( به غیر ازساعت ۸ صبح الی  ۱۲ ظهر شیفت صبح روزهای یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه ) در روستای جوشقان ساوه مستقر خواهد بود . رئیس بهداشت ساوه اعلام نمودن امید است با افزایش حضور تیم پزشک خانواده در منطقه شاهد ارتفاء شاخص سلامت باشیم .

دیدگاه خود را به ما بگویید.