درخواست حمایت از اهالی فهیم جوشقان ساوه توسط مسئولین محترم

روستای جوشقان که زادگاه ۴۲ شهید وسه هزار ایثارگر می باشد ولقب دارالشهداء توسط استاندارمحترم استان مرکزی و فرماندارمحترم شهرستان ساوه و بخشدار محترم نوبران به جوشقان  داده شده . متاسفانه مورد بی مهری قرار گرفته پس از تعطیلی مدارس راهنمایی و شبانه روزی که باعث مهاجرت جوانان گردید .اینک زمینه تعطیلی درمانگاه با سابقه ۵۰ سال وانتقال آن شروع شده خواهشمند است رسیدگی شود . و هیچ کدام از مصوبات سفر فرماندار محترم فعلی و قبلی در مورد جوشقان اجرایی نشده . درد ما را به گوش مسئولین برسانید .

دیدگاه خود را به ما بگویید.