کشت زعفران در روستای جوشقان

 

نوع کشاورزی در روستای جوشقان با ایده های جدید :
عزیزمان کربلایی علی وادخانی و تعدادی از همشهریان محترم با کشت زعفران در سال ۹۸ با طرح جدید کشاورزی(کاشت زعفران) که به ثمر نشست در آینده با کسترش آن توسط دیگر همشهریان جوشقان تبدیل به قطب جدید کشاورزی خواهد شد .

https://telegram.me/setareganjoshghan

دیدگاه خود را به ما بگویید.