مراسم ختم مرحومین آبان ماه ۹۸ جوشقانیان(با عرض تسلیت به بازماندگان)


ا

ان الله و انا الیه راجعون
اطلاعیه مراسم ختم مرحومه مغفوره ملیکا رموزی نوه مرحوم میرزا علی آقا قلیچ خانی

طلاعیه مراسم ختم مرحوم بانو فاطمه ملک لو
فرزند مرحوم علی اصغر ملک لو

https://telegram.me/setareganjoshghan

دیدگاه خود را به ما بگویید.