روستای تاریخی جوشقان

 

 

دربهای پر از خاطره ها
مادران ، پدران ، مادر بزرگ و پدر بزرگها کجایید
جایتان در جای جای جوشقان خالی است
یادیز خیر اولسون

https://telegram.me/setareganjoshghan

تصاویر توسط محمد شریعت بهادری

دیدگاه خود را به ما بگویید.