مراسم ختم مرحومین فروردین ۹۸ جوشقانیان(با عرض تسلیت به بازماندگان)

 

مراسم ختم مرحومه مغفوره آسیه قلیچ خانی فرزند مرحوم رهبرعلی قلیچ خانی مراسم ختم مرحوم حاج احمد گلمحمدی داماد آقایان حاج مسلم و محسن ملک لو

دیدگاه خود را به ما بگویید.