گفتگو مهندس منصوری در مورد جاده بیات با سایت ستارگان جوشقان

photo_2017-06-27_14-19-39

 

مهندس محمد رضا منصوری نماینده محترم مردم شریف ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت ستارگان جوشقان در مورد جاده بیات اعلام نمود با اخذ مجوز از وزیر راه در ماه جاری با تعیین پیمانکار جهت شروع عملیات بهسازی جاده بیات(جاده نوبران به روستاهای اطراف)آغاز خواهد شد .
گفتگو سه شنبه ۶ تیرماه
ساعت ۱۲/۵۲

محمدشریعت بهادری

https://telegram.me/setareganjoshghan

دیدگاه خود را به ما بگویید.