تصاویر زیبای بهار ۹۶

تصاویر زیبای روستای جوشقان ساوه
توسط :
سرکار خانم مهری شریعت
سرکار خانم م .شریعت بهادری
و محمد شریعت بهادری

https://telegram.me/setareganjoshghan

 

photo_2017-04-02_14-28-15 photo_2017-04-02_14-32-13 photo_2017-04-02_14-34-52 photo_2017-04-02_14-31-51 photo_2017-04-02_14-34-15 photo_2017-04-02_14-36-09 photo_2017-04-02_14-42-21 photo_2017-04-02_14-43-00 photo_2017-04-02_14-39-06 photo_2017-04-02_14-43-00 photo_2017-04-02_15-23-38

دیدگاه خود را به ما بگویید.